Werkwijze bijlessen & huiswerkbegeleiding

Vooraleer de bijlessen/huiswerkbegeleiding van start gaat, komen we graag langs voor een (gratis) kennismakingsgesprek. 

Tijdens het gesprek vinden we het belangrijk om jou te leren kennen. Hoe studeer je? Wat loopt goed? Wat loopt minder goed? En vooral: waarmee kan ik jou helpen?

Op het einde van het kennismakingsgesprek maken we een plan van aanpak.

Tijdens de bijlessen/huiswerkbegeleiding brengen we materiaal mee. Het is zeker en vast ook mogelijk om zelf materiaal aan te brengen. Indien gewenst, nemen we contact op met de klasleerkracht zodat het aangeboden materiaal afgestemd is op de leerstof die aan bod komt op school.

Naast het aanbrengen van leerstof is het ook belangrijk om te werken aan zelfredzaamheid. De bedoeling van de bijlessen/huiswerkbegeleiding is ook om jou te leren hoe je een planning kan volgen en zelf gestructureerd te werk kan gaan.

Na enkele lessen is het tijd om te evalueren. Heb je de leerstof beter onder de knie? Is er nog nood aan bijkomende lessen? 

Waar nodig wordt er bijgestuurd.